Bibler i forskellige sprog

Materialer

1) Lukas 1-2
2) Lukas 3-9
3) Lukas 9-19
4) Lukas 19-23
5) Lukas 24
6) Apostlenes Gerninger 1-7
7) Apostlenes Gerninger 8-12
8) Apostlenes Gerninger 13-20
9) Apostlenes Gerninger 21-28
Ny testamente
Mattæus kap 1-13
Mattæus kap 14-28
Markus
Lukas kap 1-9
Lukas kap 10-24
Johannes kap 1-12
Johannes kap 13-21
Apg. kap 1-12
Apg. kap 13-28
Romerne kap 1-4
Romerne kap 5-16
1. korint
2. korint
Galaterne
Efeserne
Filipperne
Kolossenserne
1. Thessalonikerne
2. Thessalonikerne
1. Timoteus
2. Timoteus
Titus
Filemon
Hebræerbrevet
Jakob
1. Peter
2. Peter
1-3 Johannes
Judas
Åbenbaringen kap 1-11
Åbenbaringen kap 12-22
Character of God
Compassion
Grace
Slow to Anger
Loyal Love